Διάρκεια & Διάρθρωση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 3 ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει δύο μαθήματα. Κάθε ένα μάθημα έχει σχεδιαστεί να αντιστοιχεί σε 40 ώρες σεμιναριακής επιμόρφωσης.

Ενότητα 1η (ενδεικτική διάρκεια: 16/11/2015 έως 10/1/2016)

  • Αρχές Οργάνωσης & Στελέχωσης Φαρμακείων
  • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Προβολή Φαρμακείων

Ενότητα 2η (ενδεικτική διάρκεια: 15/1/2016 έως 13/3/2016)

  • Ενθουσιάζοντας τον Πελάτη του Φαρμακείου
  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων

Ενότητα 3η (ενδεικτική διάρκεια: 28/3/2016 έως 15/5/2016)

  • Σύγχρονη Διαχείριση Προϊόντων Φαρμακείου και Merchandising
  • Σχεδιασμός & Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Φαρμακείου

Κόστος Φοίτησης

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.350€.

Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ με την έναρξη του Προγράμματος, είτε σε τρεις δόσεις, κατά την έναρξη κάθε ενότητας.