Όροι Χρήσης

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης τροποποιήθηκαν στις: 21/05/2014

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο (στο εξής αναφερόμενο ως το «Website») τoυ Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών: Τουριστικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς (στο εξής αναφερόμενο ως «EMS»), όπως αυτό καθορίζεται στο τμήμα εκείνο του website με τίτλο «O φορέας», καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Website αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/σπουδαστή-φοιτητή (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή σχόλια σχετικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο ems@unipi.gr.