Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία εκπαιδευτική πλατφόρμα με τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για τις ανάγκες του τομέα των υπηρεσιών στη χώρα μας. Είναι πεποίθησή μας ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος εδράζεται και μπορεί περαιτέρω να αναπτυχθεί στον τριτογενή τομέα. Η αρχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε από τον νευραλγικό κλάδο του Τουρισμού και επεκτάθηκε στον αναπτυσσόμενο κλάδο των Υπηρεσιών Υγείας.

Παρακαλούμε επιλέξτε το Πρόγραμμα που καλύπτει τα προσωπικά και επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και ελπίζουμε να αποτελέσουμε την αφετηρία ενός χρήσιμου και γνωστικά προκλητικού εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Diploma in Pharmacy Management

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών με ειδίκευση στις Τουριστικές Υπηρεσίες

e-learning στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων