Λίγα λόγια για το πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμά μας δημιουργήθηκε στο πνεύμα της δια βίου μάθησης για να εφοδιάζει με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις, επαρκή εργαλεία και κυρίως διοικητικές δεξιότητες  επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού. Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε άτομα που εργάζονται, επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τουριστικό κλάδο.

Τομείς Εφαρμογής

Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα ταχύρρυθμων μαθημάτων και σεμιναρίων σε σύγχρονα θέματα Τουρισμού, όπως Μάρκετινγκ, Οργάνωσης και Διοίκησης Λογιστικής, Κοστολόγησης, Διαδικτύου, Νέων Μέσων (Social Media, Digital), Επιχειρηματικότητας και Προσωπικής Επαγγελματικής Εικόνας των επαγγελματιών του ελληνικού τουρισμού.