Θα θέλατε να παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα ή σεμινάριο το οποίο δεν προσφέρεται ακόμα από το πρόγραμμά μας;

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και να επιλέξετε τα μαθήματα ή και τα σεμινάρια τα οποία θα θέλατε να παρακολουθήσετε από το πρόγραμμά μας. Τα μαθήματα και τα σεμινάρια τα οποία θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες προτιμήσεις, μπορεί να προσφερθούν στο μέλλον!

Ονοματεπώνυμο*

Διεύθυνση email*

Προτεινόμενα Μαθήματα

Προτεινόμενα Σεμινάρια

Άλλο μάθημα ή σεμιναρίο το οποίο δεν αναφέρεται παραπάνω