Άρχισαν οι Εγγραφές για το Νέο Κύκλο Σεμιναρίων

Οι εγγραφές για το νέο κύκλο σεμιναρίων άρχισαν!

Ημερομηνία Έναρξης Σεμιναρίων Δευτέρα 22/6

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων Τετάρτη 17/6

Δείτε τα προσφερόμενα σεμινάρια του προγράμματος!

Νέος Κύκλος Certificates

Οι εγγραφές για το νέο κύκλο certificates άρχισαν!

Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων 25/5/2015

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων 20/5/2015

Δείτε τα προσφερόμενα certificates του προγράμματος!

Άρχισαν οι Εγγραφές για τον Β΄ Κύκλο Σεμιναρίων για το 2015

Οι εγγραφές για τον Β κύκλο σεμιναρίων για το 2015 άρχισαν!

Ημερομηνία Έναρξης Σεμιναρίων 30/3/2015

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων 26/3/2015

Δείτε τα προσφερόμενα σεμινάρια του προγράμματος!

Άρχισαν οι Εγγραφές για τον Α΄ Κύκλο Μαθημάτων για το 2015

Οι εγγραφές για το νέο κύκλο μαθημάτων για το 2015 άρχισαν!

Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων 9/3/2015

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων 5/3/2015

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος!