Εισαγωγή στον Τουρισμό και στη Διοίκηση Ξενοδοχείων

Σε μια χώρα όπου ο τουρισμός είναι κλάδος υψηλής ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, η μελέτη και η κατανόηση του είναι υψίστης σημασίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι σπουδαστές α) τις βασικές έννοιες του τουρισμού, β) τη διάρθρωση και τα βασικά μεγέθη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας γ) τη λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος, δ) τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ε) θέματα διοίκησης/ηγεσίας των ξενοδοχείων, με έμφαση στη ποιότητα υπηρεσιών και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος