Διοίκηση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων

Οι επισιτιστικές επιχειρήσεις,  είτε είναι τμήμα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες  αποτελούν, σήμερα, σημαντικό οικονομικό κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  των ανθρώπων που δημιουργούν επισιτιστικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμη  και τα στελέχη  και οι εργαζόμενοι σε αυτές, αποτελεί  πλέον  επιτακτική ανάγκη. Ιδιαίτερα σήμερα, με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, την εξάπλωση της οικονομικής κρίσης και τις νέες τάσεις και εξελίξεις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να είμαστε οι πρωτοπόροι στην εστίαση και στην φιλοξενία γενικότερα.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσες: Τζένη Χρονοπούλου, Μαρίνα Κυριάκου
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος