Προϋπολογισμοί & Λήψη Αποφάσεων Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ο σκοπός του συμπυκνωμένου αλλά περιεκτικού κύκλου σεμιναρίων του μαθήματος είναι διπλός. Το πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζει τις τεχνικές χρήσης των κοστολογικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων. Το 2ο μέρος του μαθήματος παρουσιάσει τη διαδικασία ανάπτυξης του συνολικού προϋπολογισμού στις επιχειρήσεις φιλοξενίας καθώς και την ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών μεγεθών.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκων: Οδυσσέας Παυλάτος
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος