Κοστολογικά Συστήματα & Διαχείριση Κόστους Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Στόχος του συμπυκνωμένου αλλά περιεκτικού κύκλου σεμιναρίων είναι να παρουσιάσει τις τεχνικές διαχείρισης του κόστους (cost management) καθώς και τη διαδικασία ανάπτυξης κοστολογικών συστημάτων των επιχειρήσεων φιλοξενίας και ειδικότερα των καταλυμάτων και των επισιτιστικών μονάδων.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκων: Οδυσσέας Παυλάτος
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος