Πώς Αξιολογούμε τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Τουριστικής Επιχείρησης

Οι σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζονται από μια άνευ προηγουμένου ελευθερία στην κίνηση χρηματοοικονομικών πόρων η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως και την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις, οδηγούν τα κεφάλαια εκεί όπου πιστεύεται ότι θα επενδυθούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Στην νέα αυτή πραγματικότητα τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμούν και να αξιολογούν την οικονομική κατάσταση και ευρωστία των επιχειρήσεων.

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων των τουριστικών επιχειρήσεων.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκων: Παναγιώτης Αρτίκης
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος