Πώς Διαχειριζόμαστε τις Χρηματοοικονομικές Ανάγκες της Τουριστικής Επιχείρησης

Οι αποφάσεις που παίρνουν τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη συνολική αξία της επιχείρησης. Στην νέα πραγματικότητα του συνεχούς μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις, της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών η επίτευξη του στόχου της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας της επιχείρησης γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία.

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με ιδιαίτερη έμφαση τις τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή τις αποφάσεις επενδύσεων και τις αποφάσεις χρηματοδοτήσεων.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκων: Παναγιώτης Αρτίκης
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος