Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) στον κλάδο του Τουρισμού

Ο τουρισμός αυξάνεται σταθερά ως οικονομικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, όμως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού παίζει σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα. Η παραπάνω διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις στον κλάδο του τουρισμού. Αναγκαίο εργαλείο προγραμματισμού και ταυτόχρονα αξιολόγησης της εφικτότητας κάθε προτεινόμενης δράσης είναι η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, με έμφαση πάντα στην ανάπτυξη σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο του τουρισμού. Η επιτυχής παρακολούθηση και των 8 (οχτώ) εισηγήσεων, θα αναπτύξει τις δεξιότητες και ικανότητές σας για δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα δώσει πνοή στο όραμά σας, για μια επιτυχημένη επιχείρηση που θα δραστηριοποιείται στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Δημήτριος Γεωργακέλλος, Ελένη Διδασκάλου
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος