Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές του μάνατζμεντ, όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλες αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές αρχές αυτές αναφέρονται: στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στην ηγεσία και τον έλεγχο. Σκοπός είναι η κατανόηση των αρχών αυτών και πώς αυτές συνδέονται με την αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκων: Φιλόθεος Νταλιάνης
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος