Διοικώντας τον Ανθρώπινο Παράγοντα

Η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένας από αυτούς. Η επιτυχημένη διοίκηση των ανθρώπων και των εργασιακών θεμάτων είναι κρίσιμη για τη μακροχρόνια ευημερία των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Καθώς, οι τουριστικές επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους για την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού των συμμετεχόντων. Καλύπτοντας θέματα παρακίνησης των ανθρώπων, αξιολόγησης της απόδοσης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσες: Μαρία Βακόλα, Μαρίνα Καρλή
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος