Στρατηγικές Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων: Πώς να Δημιουργήσετε μια Ανταγωνιστική Επιχείρηση

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η στρατηγική είναι απαραίτητη για την επιβίωση μιας επιχείρησης και αποτελεί το δρόμο που θα την οδηγήσει να πετύχει το στόχο της. Επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αναγνωρίσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, να εντοπίσει σε ποιά σημεία μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και με ποιό τρόπο και σε ποιές διαδικασίες πρέπει να επικεντρωθεί. Ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού, όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός και παγκόσμιος και ακόμα περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ανεξάντλητους πόρους, ο σχεδιασμός μιας ξεκάθαρης ανταγωνιστικής στρατηγικής και η επιτυχής εφαρμογή της είναι απολύτως απαραίτητος.

Μέσω των εργαλείων του στρατηγικού σχεδιασμού η επιχείρηση μπορεί να δώσει απαντήσεις σε καθοριστικά ερωτήματα όπως ποιό είναι το ανταγωνιστικό πεδίο της επιχείρησης, σε τι μπορεί να είναι καλύτερη και περισσότερο ανταγωνιστική, τι κάνει καλύτερα ή διαφορετικά, τι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο που λειτουργεί, σε τι δεν μπορεί να την αντιγράψει ο ανταγωνισμός, σε τι είναι ισχυρή και πού παρουσιάζει αδυναμίες.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε τρόπους απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς θα μελετήσουμε τα εξής θέματα: την ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής και την αξιολόγηση και τον έλεγχό της. Θα δοθούν συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που να επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της να χαράξει μια αποτελεσματική ανταγωνιστική στρατηγική.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Κρίστη Αγαπητού
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος