Τουριστική και Καταναλωτική Συμπεριφορά

Στόχος του μαθήματος είναι να ανοίξει ένα παράθυρο στο μυαλό των τουριστών, αναζητώντας τι κρύβεται πίσω από την τουριστική τους και την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Θα αναλυθούν οι σκέψεις, οι ανάγκες και οι επιθυμίες των τουριστών όταν αναζητούν, επιλέγουν, αποκτούν, χρησιμοποιούν και απορρίπτουν οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των κινήτρων της αγοραστικής απόφασης τόσο στον προγραμματισμό ενός ταξιδιού όσο και στον προορισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να τμηματοποιείται η τουριστική αγορά και να τοποθετείται η τουριστική επιχείρηση ως εναλλακτική επιλογή. Σε όλη την διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων και σύγχρονα παραδείγματα από την τουριστική βιομηχανία εκτός από την βασική θεωρία της διεθνούς βιβλιογραφίας που θα βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση των εννοιών.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Μάρκος Τσόγκας, Χατζοπούλου Εύη
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος