Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ για Τουριστικές Επιχειρήσεις

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια εκτενή εκπαίδευση του τουριστικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, αρχίζοντας με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής στρατηγικής μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και προχωρώντας κλιμακωτά σε πιο σύνθετα ζητήματα, όπως η χρήση συμβατικών, καθώς και εναλλακτικών μέσων προβολής, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, TripAdvisor, Google). Με ιδιαίτερη έμφαση στις αυξημένες απαιτήσεις της ελληνικής τουριστικής αγοράς και των στελεχών τουρισμού, ο σχεδιασμός του σεμιναρίου είναι σαφώς προσανατολισμένος στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από τη Διεθνή και την Ελληνική τουριστική επιχειρηματικότητα. Μέσω της επισκόπησης της βιβλιογραφίας σε επιλεγμένα θέματα Ηλεκτρονικού Marketing, γίνεται η αξιολόγηση εμπειρικών δεδομένων σε σχέση με ελληνικές τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και η ανάλυση Μελετών Περίπτωσης, με ιδιαίτερη αναφορά σε ηλεκτρονικά εργαλεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επαγγελματικό ενδιαφέρον για τις τουριστικές επιχειρήσεις: π.χ. Tripadvisor, Facebook, Twitter, Google,κ.ά.
Το μάθημα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο γνωστικό πεδίο των νέων τεχνολογιών και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για τουριστικές επιχειρήσεις. Έχει απολύτως πρακτικό χαρακτήρα αφού σε κάθε διδακτική ενότητα, εκτός από τη βασική θεωρία, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές δραστηριότητες με πλοήγηση, αξιολόγηση και αποτίμηση επιλεγμένων δικτυακών τόπων, σχεδιασμό επιχειρηματικού μοντέλου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάπτυξη σεναρίων για την παρουσία της τουριστικής επιχείρησης στο Διαδίκτυο και πρακτική άσκηση στη δημιουργία απλών ιστοσελίδων για τουριστικές επιχειρήσεις.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Γεωργία Ζούνη
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος