Ενθουσιάζοντας τον Πελάτη μέσα από Άριστη Εξυπηρέτηση

Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που καθιστούν δυσκολότερη την προσέγγιση και ικανοποίηση του πελάτη σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, καθώς και οι ενδεδειγμένες στρατηγικές μάρκετινγκ που οδηγούν στη δημιουργία «αξίας» για τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια εκτενή εκπαίδευση σε θέματα μάρκετινγκ υπηρεσιών τουρισμού, εστιάζοντας στη σημασία και τον τρόπο παροχής άριστης ποιότητας εξυπηρέτησης στους πελάτες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των διαστάσεων της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, στο ρόλο των εργαζομένων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης, καθώς και στα προαπαιτούμενα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι σπουδαστές θα αντιληφθούν την ανάγκη όχι μόνο να ικανοποιούν τον πελάτη σήμερα αλλά να τον “ενθουσιάζουν”, προσφέροντάς του μια αξέχαστη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και μελέτες περίπτωσης συμπληρώνουν το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, προσφέροντας πρακτική γνώση και κατεύθυνση για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους πελάτες και την απαραίτητη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Λαμπρινή Πήχα
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος