Τουριστικό Μάρκετινγκ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισηχθούν οι σπουδαστές στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και να κατανοήσουν την ιδεολογία και τις λειτουργίες του. Μέσω παραδειγμάτων, προσαρμοσμένα πάντα στον τουρισμό, αποσαφηνίζεται πώς το Μάρκετινγκ δίνει αξία στον επισκέπτη! Ειδικότερα, πώς το μάρκετινγκ εντοπίζει τις ανάγκες των καταναλωτών και τις καλύπτει! Αναλύεται η σημασία και το περιεχόμενο του σχεδιασμού μάρκετινγκ της τουριστικής επιχείρησης, μέσω της τμηματοποίησης της τουριστικής αγοράς με βάση τα κατάλληλα κριτήρια, της στόχευσης των ελκυστικών τμημάτων και της τοποθέτησης της επιχείρησης σε αυτά με το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ. Ως αποτέλεσμα του μαθήματος, οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ υπηρεσιών και, ειδικότερα, των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Μάρκος Τσόγκας, Μαρίνα Κυριάκου
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος