Δεξιότητες Πωλήσεων των Ταξιδιωτικών Συμβούλων

Η πώληση ταξιδιωτικών προϊόντων δεν είναι μια απλή πώληση: για να προταθεί με επιτυχία ένα ταξίδι απαιτείται η ικανότητα να παρουσιασθούν πειστικά και θελκτικά οι εμπειρίες, η συγκίνηση, η γεύση, η προσμονή και η συνολική αίσθηση που αφήνει πίσω της η απόκτηση ενός τέτοιου άυλου προϊόντος. Ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση προς τον πελάτη πρέπει να είναι εξατομικευμένη και ποιοτική, ώστε αυτός να νιώσει σημαντικός.
Ως εκ τούτου ο άνθρωπος που θα επιφορτισθεί με την ευθύνη της πώλησης ενός τέτοιου προϊόντος, ο ταξιδιωτικός σύμβουλος, πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες, ειδικές γνώσεις, εμπειρία και προσήλωση στο έργο που αναλαμβάνει.
Οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας ταξιδιωτικός σύμβουλος είναι πολύ ευρύτερες από αυτές ενός απλού πωλητή. Απαιτείται πολύ καλή γνώση του προϊόντος, ώστε να δίδονται εναλλακτικές λύσεις για κάλυψη των αναγκών του πελάτη, αλλά και διάγνωση του τύπου του πελάτη με τον οποίο συναλλάσσεται, για να προσαρμόσει ανάλογα την εξυπηρέτησή του: η γνώση, η ειλικρίνεια, η προσήνεια και η καλή πρόθεση του ταξιδιωτικού συμβούλου θα τον οδηγήσουν να τον εμπιστευθεί και να συνεργασθεί μαζί του, τόσο στην τελική επιλογή, όσο και στην ρύθμιση όλων εκείνων των συναρπαστικών ταξιδιωτικών λεπτομερειών που προσδοκά.
Σε αυτές τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες θα βασισθεί ο ταξιδιωτικός σύμβουλος και για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ενδοιασμούς και τις ενστάσεις που ενδέχεται να προβάλλει ο πελάτης, ώστε να τον εξυπηρετήσει καλύτερα και να του παράσχει αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Τέλος, οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια και επαγγελματισμό και να βρίσκεται κοντά στον πελάτη ακόμα και μετά την πώληση, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και την εκ νέου επιλογή του πελάτη σε επόμενο ταξίδι.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Μάρκος Τσόγκας, Αθηνά N. Παπαγεωργίου
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος