Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων

Μετά μια βραχεία αναφορά στην έννοια του τουριστικού γραφείου, την ιστορία και την εξέλιξη του, στην συνέχεια αναφέρονται τα είδη και τα προϊόντα που αυτά διαθέτουν στον ταξιδιώτη. Ακολουθεί τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της εξέλιξης των κλασικών τουριστικών γραφείων σε διαδικτυακά και αναφορά στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας, τόσο των κλασικών, όσο και των διαδικτυακών (on-line) τουριστικών γραφείων. Αναλύεται το πώς λαμβάνεται η απόφαση για το όνομα, το λογότυπο και τον διακριτικό τίτλο των κλασσικών και των διαδικτυακών τουριστικών γραφείων και συζητείται η επιλογή, τόσο του φυσικού τόπου (περιοχής και θέσης) εγκατάστασης ενός κλασικού γραφείου, όσο και της μορφής της ιστοσελίδας ενός on-line γραφείου. Παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής του κατάλληλου συστήματος κρατήσεων (GDS) καθώς και του κατάλληλου software και η αναγκαιότητά του για την σωστή λειτουργία της επιχείρησης.

Παρουσιάζεται η οργάνωση των τουριστικών γραφείων εισερχομένου και εξερχομένου τουρισμού. Επίσης αναπτύσσεται η οργανωτική δομή του διαδικτυακού τουριστικού γραφείου, με έμφαση στο marketing και την προώθηση της επιχείρησης μέσω των εργαλείων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, όπως το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η κινητή τηλεφωνία). Τέλος αναλύεται η σχέση συνεργασίας των τουριστικών γραφείων με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα συναφή επαγγέλματα (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και μετακίνησης ταξιδιωτών, αρχηγούς, ξεναγούς, λοιπές εταιρείες παροχής υπηρεσιών) για την άρτια εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Αθηνά N. Παπαγεωργίου
  • Διάρκεια: 8 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος