Λίγα λόγια για το πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμά μας δημιουργήθηκε στο πνεύμα της δια βίου μάθησης για να εφοδιάζει με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις, επαρκή εργαλεία και κυρίως διοικητικές δεξιότητες  επαγγελματίες φαρμακοποιούς. Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει περαιτέρω θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση σε φαρμακοποιούς.

Τομείς Εφαρμογής

Το πρόγραμμα καλύπτει βασικές αρχές στην οργάνωση και διοίκησης επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες του απαιτητικού χώρου του φαρμακείου. Οι γνωστικοί άξονες αναφοράς του Diploma in Pharmacy Management ανταποκρίνονται στις βασικές λειτουργίες και αρμοδιότητες ενός σύγχρονου φαρμακείου και, ειδικότερα, αναπτύσσονται σε:

§  Αρχές Οργάνωσης & Στελέχωσης Φαρμακείων
§  Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Προβολή Φαρμακείων
§  Ενθουσιάζοντας τον Πελάτη του Φαρμακείου
§  Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων
§  Σύγχρονη Διαχείριση Προϊόντων Φαρμακείου και Merchandising
§  Σχεδιασμός & Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Φαρμακείου