Ενθουσιάζοντας τον Πελάτη του Φαρμακείου

Η σχέση του Φαρμακοποιού με τον πελάτη – ασθενή χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες που καθιστούν πολυπλοκότερη την προσέγγιση και ικανοποίηση του πελάτη σε σχέση με άλλες παραδοσιακές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, καθώς και οι ενδεδειγμένες στρατηγικές μάρκετινγκ που οδηγούν στη δημιουργία της επιθυμητής «αξίας» για τον πελάτη του Φαρμακείου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια εκτενή εκπαίδευση στα στελέχη των Φαρμακείων, ώστε να μπορέσουν όχι μόνο να καλύψουν, αλλά να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των ασθενών – πελατών τους, εστιάζοντας στη σημασία και τον τρόπο παροχής άριστης ποιότητας εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των διαστάσεων της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στο ρόλο των εργαζομένων και των διαδικασιών εξυπηρέτησης, καθώς και στα προαπαιτούμενα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του ασθενή – πελάτη. Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν την ανάγκη όχι μόνο να ικανοποιούν τον πελάτη σήμερα αλλά να υπερβαίνουν τις προσδοκίες του, προσφέροντάς του μια αξέχαστη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και μελέτες περίπτωσης συμπληρώνουν το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, προσφέροντας πρακτική γνώση και κατεύθυνση για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών τους ασθενείς – πελάτες και την απαραίτητη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσα: Λαμπρινή Πήχα
  • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος