Θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμά μας;

Μάθετε πώς λειτουργεί!

Το πρόγραμμά μας διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και πιο εύχρηστα εκπαιδευτικά λογισμικά ηλεκτρονικής μάθησης. Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό από τον προσωπικό τους υπολογιστή, tablet καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Για την εξοικείωση των σπουδαστών παρέχεται Εγχειρίδιο Χρήσης & Οδηγός Σπουδών. Δείτε μια σύντομη περιήγηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του προγράμματος.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ασύγχρονης διδασκαλίας. Κάθε ένα μάθημα έχει σχεδιαστεί να αντιστοιχεί σε 40 ώρες σεμιναριακής επιμόρφωσης. Το υλικό των μαθημάτων κατανέμεται σε εβδομαδιαίες ενότητες. Οι σπουδαστές αποκτούν πρόσβαση στην κάθε ενότητα στην αρχή κάθε εβδομάδας. Κάθε εβδομαδιαία ενότητα συμπεριλαμβάνει ένα βίντεο με τη διάλεξη – περιεχόμενο του μαθήματος για την συγκεκριμένη εβδομάδα – το οποίο συνοδεύεται από ηχητικά σχόλια και επεξηγήσεις των διδασκόντων του μαθήματος. Το βίντεο είναι το κύριο υλικό στο οποίο ενσωματώνονται και αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες κάθε ενότητας.  Η παρακολούθηση του βίντεο προσομοιάζει τη παρακολούθηση μίας δια ζώσης διάλεξης διάρκειας 90 λεπτών περίπου. Η διάλεξη αυτή συνοδεύεται από πρόσθετο υλικό που σκοπό έχει να επεξηγήσει και επεκτείνει συγκεκριμένες πτυχές της βασικής διάλεξης.

Το σύνολο του υλικού παραμένει διαθέσιμο στους σπουδαστές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της μερικής και επαναλαμβανόμενης μελέτης, προσαρμοσμένη στη χρονική διαθεσιμότητα και στο εξατομικευμένο πρόγραμμα καθενός.

Επιπρόσθετη παροχή του προγράμματος είναι η προσφορά, σε κάθε μάθημα, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με τη συνδρομή της τεχνολογίας skype, δύο ωριαίων διαλέξεων και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον διδάσκοντα.