Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ & την Προβολή Φαρμακείων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι σπουδαστές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ και να κατανοήσουν την ιδεολογία και τις λειτουργίες του. Το φαρμακείο, ως μικρή λιανεμπορική επιχείρηση που συνδυάζει προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες, επιστημονική αρτιότητα αλλά και εμπορικές συναλλαγές απαιτεί τη σε βάθος κατανόηση της ιδιαίτερης και διττής φύσης του. Μέσω αυτού του μαθήματος αποσαφηνίζεται η διαδικασία κατά την οποία το Μάρκετινγκ δίνει αξία στον καταναλωτή – πελάτη – ασθενή! Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μίγμα επικοινωνίας του φαρμακείου, ως το στοιχείο εκείνο του Μάρκετινγκ το οποίο συμβάλει άμεσα στην προβολή των χαρακτηριστικών του φαρμακείου και του επιστήμονα φαρμακοποιού ως σημαντικών παραγόντων επιτυχίας.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Μάρκος Τσόγκας, Μαρίνα Κυριάκου
  • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος