Σύγχρονη Διαχείριση Προϊόντων Φαρμακείου & Merchandising

Το φαρμακείο καλείται να αντιμετωπίσει τη διαχείριση ενός αρκετά μεγάλου πλήθους προϊόντων, των οποίων τα αποθέματα και η διαθεσιμότητα δεν εξαρτώνται μόνο από τους κανόνες ζήτησης. Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει στο χώρο του φαρμακείου μία φρέσκια ματιά, δίνοντας νέες ιδέες και λύσεις για την σωστή διαχείριση τόσο του προϊόντικού μίγματος, όσο και της δυναμικής παρουσίας του χώρου συνολικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των κανόνων του Merchandising για τη διαμόρφωση του χώρου, για την αξιοποίηση κάθε γωνιάς του φαρμακείου, θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν τα οφέλη της διαχείρισης των αποθεμάτων και εναλλακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να διαμορφωθούν τα ράφια και οι προβολές του φαρμακείου για να αναδειχτούν οι δυνατότητες του και να προσελκυθούν πελάτες. Παράλληλα, σε όλη την διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται σύγχρονα παραδείγματα για ειδικές κατηγορίες προϊόντων.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Μάρκος Τσόγκας, Εύη Χατζοπούλου
  • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος