Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων

Αντικειμενικός σκοπός όλων των επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και μεγέθους, και κατά επέκταση των φαρμακείων είναι η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους και θα αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση. Για να μπορέσει όμως ένα φαρμακείο να επιτύχει τον βασικό αντικειμενικό του σκοπό θα πρέπει σε πρώτη φάση να πραγματοποιήσει μια σειρά από επενδύσεις και κατά επέκταση να βρει τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάληψη αυτών των επενδύσεων.
Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τις ανάγκες ενός φαρμακείο.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Παναγιώτης Αρτίκης, Ιωάννης Σώρρος
  • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος