Διάρκεια & Διάρθρωση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 3 ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει δύο μαθήματα.

Ενότητα 1η (διάρκεια 6 εβδομάδες)

  • Αρχές Οργάνωσης & Στελέχωσης Φαρμακείων
  • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Προβολή Φαρμακείων

Ενότητα 2η (διάρκεια 6 εβδομάδες)

  • Ενθουσιάζοντας τον Πελάτη του Φαρμακείου
  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Φαρμακείων

Ενότητα 3η (διάρκεια 6 εβδομάδες)

  • Σύγχρονη Διαχείριση Προϊόντων Φαρμακείου και Merchandising
  • Σχεδιασμός & Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Φαρμακείου

Κόστος Φοίτησης

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 1.200€.

Το πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε ειδικές κατηγορίες. Ειδικότερα,

  • Για φοιτητές φαρμακευτικής  το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 950 €
  • Για τους κατόχους Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τελευταία πενταετία το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1.050 €

Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ με την έναρξη του Προγράμματος, είτε σε τρεις δόσεις, κατά την έναρξη κάθε ενότητας.