Σχεδιασμός & Εκπόνηση Επιχειρηματικού Πλάνου Φαρμακείου

Tο φαρμακείο εργάζεται «παράλληλα» με δύο αγορές:

  • Φαρμακευτικά σκευάσματα
  • Παραφαρμακευτικά σκευάσματα

Αυτές οι δύο αγορές πρέπει να συνυπάρχουν μέσα στον ίδιο χώρο και ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσει τις δραστηριότητες του με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε τύπου πελατείας.
Τα τελευτά χρόνια ο ανταγωνισμός του κλάδου συνεχώς αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα η πολιτική για το «φάρμακο» μεταβάλλεται συνεχώς. Μπορεί το σύγχρονο φαρμακείο να είναι βιώσιμο σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Ο σωστός προγραμματισμός συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναγκαίο εργαλείο προγραμματισμού και ταυτόχρονα αξιολόγησης της εφικτότητας κάθε προτεινόμενης δράσης είναι η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, με έμφαση στον κλάδο των φαρμακείων. Η επιτυχής παρακολούθηση και των 6 (έξι) εισηγήσεων, θα αναπτύξει τις δεξιότητες και ικανότητές σας για δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα δώσει πνοή στο όραμά σας, για ένα βιώσιμο φαρμακείο.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκοντες: Δημήτριος Γεωργακέλλος, Ελένη Διδασκάλου
  • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος