Αρχές Οργάνωσης & Στελέχωσης Φαρμακείων

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους σπουδαστές την απαιτούμενη γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία για να επιλέγουν και να διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό τους πιο αποτελεσματικά. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Ο φαρμακοποιός, όπως και κάθε επιχειρηματίας, οφείλει να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες και να αναδείξει τα ταλέντα και τις δεξιότητες τους. Στο μάθημα αναλύεται η σημασία και το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα του μαθήματος οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον φαρμακείου υψηλής απόδοσης και θα μάθουν δεξιότητες με τις οποίες θα βελτιώσουν την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των μελών της ομάδας του φαρμακείου.

Δείτε το επόμενο βίντεο για το μάθημα  • Διδάσκουσες: Μαρία Βακόλα, Βέρα Λαζανάκη
  • Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Περιγραφή Μαθήματος